Järjestyksenvalvojan koulutus

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40 ot)

Järjestyksenvalvojan peruskurssi on 40 oppituntia kestävä koulutus, joka sisältää teoriaopetuksen sekä fyysisen voimankäytön perusteet. Kurssin suorittaminen edellyttää paikallaoloa kaikkina ilmoitettuina päivinä, kurssin teoriaosuudet opiskelija voi suorittaa myös kaksisuuntaisen etäyhteyden kautta. Mitään osaa koulutuksesta ei voida korvata tai hyväksilukea itseopiskelulla.

Kurssiin sisältyy teorian ja voimankäytön perusteiden lisäksi turvallisuustarkastusten harjoittelua, ensiapu-, pelastus- ja alkusammutuskoulutuksia, sekä muita käytännön harjoitteita. Kurssin lopuksi opiskelijat suorittavat teoriakokeen, joka tulee läpäistä jotta kurssi voidaan suorittaa hyväksytysti.

Kurssin hyväksytyn suorituksen jälkeen opiskelija voi hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi poliisilta, mikäli hän täyttää muut lainmukaiset kriteerit.

Kurssin materiaalit jaetaan opiskelijoille sähköisessä muodossa, suosittelemme ottamaan koulutuspäiville mukaan muistiinpanovälineet sekä kannettavan tietokoneen tai tabletin.

>>> Katso koulutuskalenteristamme tulevat järjestyksenvalvojan koulutukset. <<<

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 ot)

Järjestyksenvalvojan hyväksyntä on voimassa viiden vuoden ajan ja täten on uusittava aika-ajoin. Uutta hyväksyntää varten edellytetään kahdeksan tunnin järjestyksenvalvojan kertauskurssin suorittamista.

Koulutus on tarkoitettu niille henkilöille, joiden aiemman hyväksynnän saamisesta alkaa olla kulunut jo lähes viisi vuotta, mutta haluaisi silti jatkaa työskentelyä järjestyksenvalvojana.

Mikäli ennen 1.3.2007 suoritettu järjestyksenvalvojan peruskoulutus on vanhentunut ja korttisi voimassaolo ehtii päättyä ennen uuden hyväksynnän hakemista, tulee sinun suorittaa peruskoulutus kokonaisuudessaan uudestaan. Uudemmat peruskoulutukset eivät vanhene.

Kertauskoulutustodistus on voimassa 6 kk koulutuksesta, joten uutta hyväksyntää tulee hakea poliisilta puolen vuoden sisällä koulutuksen suorittamisesta. Mikäli hakemus unohtuu yli kuudeksi kuukaudeksi, täytyy kertauskoulutus käydä jälleen uudestaan.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssiin sisältyy teoriakoulutuksen lisäksi turvallisuustarkastuksen käytännön harjoittelu. Kurssin koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen.

>>> Katso koulutuskalenteristamme tulevat kertauskoulutukset. <<<